http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_1009/120153580_770671600393023_3016020271702090749_n_copy_copy.jpgKażdy rodzic chce, by jego dziecko rozwijało się zdrowo, bez żadnych przeszkód. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Czasami rozwój dziecka przebiega nieprawidłowo od samego początku albo istnieje uzasadnione podejrzenie, że będzie opóźniony. Występujące zaburzenia i niepełnosprawności można jednak korygować dzięki terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWRD) to  systemem oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wsparcie rodzice i ich dzieci mogą uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, gdzie od wielu lat są prowadzone takie właśnie zajęcia.

/images/photoalbum/album_976/20200617_141054_resized.jpgSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu sokólskiego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”, dzięki zaufaniu jakim obdarzył nas Pan Starosta Sokólski Piotr Rećko.
Do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

/images/photoalbum/album_1008/dsc_6613_copy_copy.jpgPomnik w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej został w poniedziałek, 21 września odsłonięty w Sokółce. Społeczność naszego Ośrodka reprezentowali uczniowie wszystkich klas PDP oraz kl. 4-8 SPL, wraz z pocztem sztandarowym, na czele z panią dyrektor Elżbietą Szomko, by swoją postawą i obecnością utrwalać pamięć o ofiarach największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. 

/images/photoalbum/album_1006/img_20200909_100124_copy.jpgBranżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła kształci w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz. Uczniowie w szkole pobierają naukę teoretyczną i praktyczną. W pracowni gastronomicznej, w kuchni i stołówce naszego Ośrodka odbywają kształcenie praktyczne. Uczniowie uczą się zawodu i przygotowują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_999/sp2_copy.jpgTegorocznym działaniom w ramach ,,Sprzątania Świata” przewodzi hasło „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny 16 września około godziny 17 grupy internackie pod opieką wychowawców wyruszyły na akcję. Miejscem naszych działań była ścieżka spacerowa wokół jeziora na Osiedlu Zielonym. Jak co roku spędziliśmy czas na pożytecznych działaniach połączonych z zasłużonym relaksem. Na koniec akcji wychowankowie skorzystali z nieopodal położonej siłowni  na świeżym powietrzu. Odbyły się również zajęcia warsztatowe w grupach internatu, na których zapoznano zebranych  z ciekawostkami nt. plastiku, z jednolitym systemem segregacji odpadów. 

/images/photoalbum/album_1000/119973317_641327149854335_2039053517732536250_n_copy.jpgOd początku września bieżącego roku edukacja wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ponownie została wzbogacona poprzez realizację projektów. Dzięki Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku ponownie realizujemy projekt „Jestem aktywny i kreatywny” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. III edycja projektu obejmuje ponad 1000 dodatkowych godzin zajęć rewalidacyjnych wspomagających rozwój naszych wychowanków, którzy mają możliwość nieodpłatnie korzystać z różnorodnych form zajęć wspomagających ofertę edukacyjną Ośrodka.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_998/p9150045_copy_t2.jpg15 września 2020r w piękne letnie popołudnie społeczność internacka bawiła się wspaniale na placu zabaw w pobliżu internatu. Nie zabrakło zabaw integracyjnych z chustą animacyjną, puszczania baniek mydlanych, rysowania kredą na chodniku. W nowym roku szkolnym powitaliśmy w gronie internackim nowych wychowanków- Pawła i Julkę. Dołożymy wszelkich starań, aby czuli się oni u nas jak w domu! Na koniec tradycyjnie nie mogło zabraknąć ogniska z pieczeniem pysznych kiełbasek i chleba.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_996/p9070017_kopiowanie_t2.jpgWzorem lat ubiegłych również i w tym roku szkolnym kontynuujemy w internacie SOSW akcję ph. „Czytanie na dobranoc”. Ze względu na przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa podczas pandemii, w tym roku będzie miała ona nieco inny charakter.

Wieczorne czytanie książek będzie odbywało się w mniejszych grupach. Tradycyjnie starsi wychowankowie oraz wychowawcy będą czytać młodszym i zachęcać ich do samodzielnego podejmowania aktywności czytelniczej.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1007/img_20200909_100002_t2.jpgMarsz Pamięci Zesłańców Sybiru to uroczystość religijno-patriotyczna, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili. Ważną jej częścią był marsz, który zawsze odbywał się na początku września, brali w nich udział Sybiracy, ich rodziny, młodzież szkolna, wszyscy pamiętający o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Rosji, a później Związku Radzieckiego, na przestrzeni XVIII-XX w. W tym roku marsz miał przejść ulicami miasta po raz 20.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_995/received_375950753428016_t2.jpegNarodowe czytanie na stałe wpisało się w Kalendarz imprez naszego Ośrodka.

Celem inicjatywy jest popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży, dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, zachęcanie do czytania książek i wspólnego spędzania czasu. Wielkie dzieła literackie są częścią naszego dziedzictwa narodowego. Dzięki nim poznajemy kulturę i tradycje naszego kraju. Lekturą tegorocznej edycji była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolen.jpg