http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/xxy.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje_ucja.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1035/123968348_806013793525470_7233973997168792824_n_t2.jpgTo prestiżowy projekt o międzynarodowym zasięgu, łączy dzieci w wieku 3-15lat z całego świata, wspierając nieschematyczne postawy twórcze. Zrzesza młodych artystów do tworzenia sztuki ponad wszelkimi podziałami. Temat pracy jest dowolny. Organizatorzy chcą, aby dziećmi kierowała kreatywność, gdyż  sami artyści wiedzą najlepiej, o czym chcą opowiedzieć za pomocą plastycznych środków wyrazu! Kredkami, pastelami, farbami, ołówkiem – młodzi artyści sami decydują o wyborze narzędzi plastycznych!

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod SKrzydłami" zaprasza do składania ofert w postepowaniu Usługa w zakresie potrzeb Beneficjentów projektu pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór wykazu wykonanych usług

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1034/szkola_do_hymnu_2020-750x458_t2.pngNarodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym. W Polsce obchodzone jest corocznie dnia 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W naszej szkole dnia 10.11.2020, kształtując postawy patriotyczne przystąpiliśmy do obchodów tego jakże, podniosłego święta. Została wykonana gazetka tematyczna, kokardy narodowe, przygotowano tekst „Mazurka Dąbrowskiego”, którego odśpiewanie nastąpiło o godz. 11.11 w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1031/zajcia_plastyczne_t2.jpgW październiku dobiegł końca Projekt pt.: „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększania wykorzystania TIK”. Projekt ten został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1028/img_20201027_150423_copy_copy.jpgW minionym tygodniu nasz ośrodek przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, którego głównym celem jest uświadomienie uczniom ich mocnych stron. W ramach akcji zrealizowanych zostało szereg działań, mianowicie: gazetki tematyczne, zawierające hasła zwane motywatorami, jesienny spacer podczas, którego uczniowie zebrali najpiękniejsze dla nich kamienie, które ozdobione, stały się ich talizmanami, zbudowanie drzewa talentów, na którym wypisali swoje  talenty oraz skrzydła wiary własne możliwości.Podczas zajęć chętnie skorzystaliśmy z  e-publikacji „Poznaj z nami SuperMoce”, która zawiera zbiór jakże kreatywnych gier, zabaw, ćwiczeń oraz scenariuszy, ułatwiających określenie cech charakteru czy umiejętności.   

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1029/zdjcie_copy.jpgW miesiącu październiku w SOSW odbył się szkolny etap międzyszkolnego konkursu plastycznego ph. „Jesienią malowane”, który przeznaczony był dla uczniów klas 0-III, IV-VIII i szkół ponandpodstawowych. Głównym celem konkursu było: zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze oraz bogactwo barw, jakie niesie ze sobą jesień, uwrażliwienie na piękno krajobrazu jesiennego, popularyzacja twórczości plastycznej, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie uzdolnień plastycznych.
Dnia 02.11.2020r. spośród 40 prac konkursowych, wykonanych w większości techniką pasteli olejnych, komisja w składzie: p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko, p. Dorota Kozłowska, p. Elżbieta Margielewicz wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1026/img_20201030_103125_copy_1.jpgChociaż za oknem środek jesieni, pada deszcz i wieje, w SOSW jest pełnia lata. Nasza  świetlica szkolna zamieniła się w ocean z tajemniczymi wyspami, ze związanymi tematycznie  dekoracjami na potrzeby kolejnego modułu innowacji pedagogicznej "Na tropie zagadek- escape room w edukacji szkolnej". Tym razem pokój zagadek nosi tytuł  "Przygody Kropki w morskiej głębinie". W niezwykłą podróż wyruszyli Natalia, Kacper, Wiktoria i Sylwia jako przedstawiciele klas V SPL, VI A SPU oraz I-III PdP. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1023/img_20201030_112953_copy.jpgNa szkolny etap międzynarodowego konkursu pt: „Mój najbliźszy świat - rodzina i dom” wpłynęło 15 prac plastycznych o przepięknej kolorystyce, ciekawym - czasem zaskakującym ujęciem tematu, pomysłowością i wielkim wkładzie emocjonalnym w te „małe” dzieła sztuki. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, gratulujemy. Wszystkie prace wezmą udział w etapie międzynarodowym, który odbędzie się w Szczecinie.