http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_968/97141185_2993777274031845_6245830094263156736_n_t2.jpgW dniach od 12.05.2020 do 14.05.2020r. 6 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi programów do tworzenia filmów. Obejmowało ono poznanie obsługi oprogramowania do edycji video oraz montażu amatorskich filmów. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120, z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na 3 projekty realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Dwa projekty dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym, trzeci dotyczy uczniów szkoły podstawowej.

Celem projektu pt. ,,Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce” jest dostosowanie przedszkola specjalnego do potrzeb kolejnych 4 wychowanków w wieku przedszkolnym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy tworzą kolejną grupę przedszkolną. Przedszkole obecnie liczy 8 wychowanków. Działania podjęte w projekcie mają na celu zwiększenie jakości i dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Powiatu Sokólskiego. Projekt jest realizowany poprzez następujące działania: wyposażenie Przedszkola Specjalnego w Sokółce w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej oraz doskonalenie kwalifikacji 3 nauczycieli Przedszkola Specjalnego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się dostępność do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, poprawią się warunki wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, placówka wychowania przedszkolnego zostanie dostosowana do prognozowanych trendów demograficznych i społecznego zapotrzebowania na nowe miejsca. Zapewnienie dostępu do usług przedszkolnych stanowi istotny element włączenia dzieci w życie społeczne i przygotowania najmłodszych do dalszej edukacji. Wartość projektu: 94026,25 zł, w tym wartość dofinansowania: 98975,00 zł.

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje_gz.png

https://www.soswsokolka.pl/images/kucharze.jpg

Uwaga Uczniowie!!!!

19.05.2020r – wtorek - VII edycja Szkolnego Turnieju

Wiedzy Gastronomicznej

Uczestnicy turnieju: najstarsi uczniowie z: BSI, PdP, SPL, SPU.

Zadania:

1) Uczniowie rozwiązują 4 quizy kulinarne klikając w linki:

  1.  https://akademiasmaku.pl/quizy/tradycyjne-polskie-potrawy,31 - tradycyjne polskie potrawy.

  2.  https://akademiasmaku.pl/quizy/quiz-co-wiesz-o-gotowaniu,19 - quiz-co wiesz o gotowaniu?

  3.  https://akademiasmaku.pl/quizy/prawda-czy-falsz,28 - prawda, czy fałsz.

  4. https://buzz.gazeta.pl/buzz/13,157208,7337,myslisz-ze-rozpoznasz-zupe-na-talerzu-przekonaj- sie.html – zupy

Zróbcie zdjęcia osiągniętego wyniku z 4 quizów (wynik zostanie podany na końcu quizu). Wyniki wyślijcie na skrzynkę szkoły soswszkola@wp.pl

2) Na podstawie filmu kulinarnego link https://www.youtube.com/watch?v=duTbMsK6RyQ 

  • uczniowie wypisują wszystkie surowce, wykorzystane podczas sporządzenia potrawy – bigosu staropolskiego;
  • wysyłają odpowiedź na skrzynkę szkoły soswszkola@wp.pl

Wysyłając e-maila nie zapomnijcie podać swego imienia, klasy i typu szkoły.

3) Nad przebiegiem turnieju będzie czuwać komisja konkursowa - 2 osoby z organizatorem turnieju.

4) Na zwycięzców będą czekały dyplomy i nagrody - do odebrania w szkole.

5) Odpowiedzi proszę wysyłać do 21.05.2020r – do czwartku.

 

Życzę wszystkim miłej zabawy. Powodzenia młodzi kucharze!!!

Organizator konkursu – Bożena Mróz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

gastronomicznych

https://www.soswsokolka.pl/images/97477553_247775443098418_697081412708204544_n.jpg

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

      W historii naszej Szkoły było wiele uroczystości i podniosłych chwil, które zapisały się w naszej pamięci. Jedna z nich to przyjęcie przez naszą Szkołę imienia Janusza Korczaka. To zobowiązuje do ciągłego poznawania jego życia i spuścizny. Rozumiemy i czujemy, że Janusz Korczak po prostu kochał dzieci, rozumiał, że mają prawo błądzić i radośnie dążyć do prawdy, mówił, że uporządkowanie świata trzeba rozpocząć od uporządkowania spraw dzieci mówił także, że dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem, że nie ma dzieci, są ludzie. Więc jak go nie kochać?!

Dzisiejszy dzień  jest poświęcony patronowi naszej szkoły – Januszowi Korczakowi.

   

https://www.soswsokolka.pl/images/rose1_bloominga.gifPodziwiając postać Janusza Korczaka pragniemy
w imieniu Pani Dyrektor i Organizatorów obchodów Dnia Patrona Szkoły
życzyć wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom
i Pracownikom Szkoły, aby tak jak On czerpali ze swej trudnej pracy satysfakcję i zadowolenie, aby czuli się spełnieni, a dziecięcy uśmiech niech będzie najlepszą nagrodą.

Drodzy Uczniowie, jak mawiał nasz wieszcz: „(…) dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie." Rodzice, Opiekunowie pamiętajcie proszę: „Wychowywać – znaczy chować, chronić, ukrywać przed krzywdą i szkodą, zabezpieczyć”. Tylko wtedy będziemy mogli wszyscy powiedzieć, że dziecko jest szczęśliwe i spełnione. Taka idea przyświecała naszemu patronowi Januszowi Korczakowi.

 Dyrektor Elżbieta Szomko

Organizatorzy: Iwona Gieniusz, Agnieszka Ambrożko, Beata Mozolewska

Dnia 12.05.2020 roku w został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny ph.: „ Moja Pani Bibliotekarka” ogłoszony w ramach Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek 2020 r. Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci; inspirowanie do aktywności twórczej oraz utrwalenie wizerunku biblioteki szkolnej, jako miejsca przyjaznego dzieciom. Na konkurs do organizatorów pani Agnieszki Ambrożko i pani Katarzyny Zalewskiej wpłynęło 14 prac plastycznych.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_970/95024166_665890354204482_6936123719181926400_o_t2.jpg24 kwietnia 2020r. wychowawcy internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce zaprosili na stronie Facebooka Ośrodka wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ph. ,,Zdjęcie z flagą”'. Celem konkursu było: uczczenie Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które przypada 2 maja, rozbudzanie świadomości przynależności narodowej oraz szacunku dla symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych. Zdjęcia z flagą uczestników konkursu były zamieszczane pod postem konkursu. Niektórzy uczniowie własnoręcznie wykonali swoje flagi.

2 maja - w dzień Święta Flagi konkurs został rozstrzygnięty. Iza i Natalia Kowejsza, Kacper Machłajewski, Karolina Szkiłądź, Asia Krysiuk, Damian Jakóbczak, Gosia Michałowska, Filip Kunda, Krzyś Świsłocki pokazali, że są wspaniałymi patriotami! W nagrodę każdy uczestnik otrzymał czerwony kubek z flagą naszego kraju oraz zawieszkę z godłem Polski.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_966/slajd22_t2.jpgW marcu tego roku zakończyły się dwa duże projekty realizowane w bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce tj. projekt Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLWER” w Chorzowie pt.: „Niepełnosprawność to wyzwanie, rozwijam swoje możliwości i zdolności” oraz II edycja projektu Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku pod nazwą „Jestem aktywny i kreatywny”. Oba projekty sfinansowane były przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do udziału w obu projektach zaprosiła nas pani Czesława Kozłowska – wieloletnia działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych i przyjaciel naszego Ośrodka.

https://www.soswsokolka.pl/images/wp_20200507_003_1.pngW naszej małej miejscowości jest wiele osób o wielkim sercu. Jedną z nich jest pani Ewa Dębko. Jak wiadomo, ma ona wiele pasji i talentów, o czym mieszkańcy Sokółki i okolic mogli się przekonać wielokrotnie. W czasie pandemii ujawniła nam jeszcze jedną wspaniałą cechę - dobroczynność. Poświęcając czas, wykorzystując swoje umiejętności i narzędzia, pani Ewa włączyła się w akcję szycia maseczek ochronnych. Przekazane przez nią środki bezpieczeństwa zminimalizują ryzyko zakażenia i zapewnią wzajemną ochronę uczniom i personelowi SOSW.

Gest ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ 6. maja zostało otwarte Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a bezpieczeństwo maluchów i pracowników jest naszym priorytetem.

Za piękny gest, drobny, ale wielki, dziękujemy Pani Ewo.

Społeczność SOSW