http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VII Podlaski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”- taka przysięga wybrzmiała dnia 17 kwietnia 2012 roku na murawie stadionu sokólskiego OSiR-u podczas VII Podlaskiego Mityngu w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych pod Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego.
Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele ośmiu sekcji sportowych, które działają przy placówkach szkolno – wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w naszym regionie.

Miło nam poinformować, że już po raz czwarty nasza placówka wzieła udział w międzynarodowej Akcji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanej corocznie w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) - realizatorów unijnego programu "Safer Internet". Nasze działania zgłosiliśmy do bazy danych organizatorów krajowych i otrzymaliśmy zaświadczenie oficjanie potwierdzające nasz udział.

Męki Pańskiej w wykonaniu wychowanków internatu

04.04.2012r. w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Spotkanie zostało przygotowane przez wychowawców Internatu SOSW pod kierownictwem p. Beaty Tur. Cała społeczność Ośrodka - wychowankowie, kadra i pracownicy zebrali się, aby wspólnie świętować i kultywować polskie tradycje wielkanocne.

 

 

Obrazy newsów: pocztwka_wielkanocna.jpg

Z wielką przyjemnością poinformowano nas, iż dnia 3.04.2012r. odbyło się  rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Pocztówka wielkanocna” ogłoszonego przez Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku.  Celem konkursu było kultywowanie wielkanocnych tradycji chrześcijańskich. Na konkurs wpłynęło 153 prace z 12 szkół.

 

sosw_nasze przedtawicielki

W ostatnich dwóch tygodniach marca nasze uczennice: Joanna Klimuszko, Małgorzata Wysocka, Renata Furman i Monika Matel pod opieką p. Moniki Mróz i p. Grażyny Tymoszuk odwiedzały sokólskie szkoły i przedszkola w celu przybliżenia dzieciom twórczości naszego patrona. Podczas spotkań nauczycielki przedstawiły biografię Janusza Korczaka, a uczennice przeczytały I rozdział książki „Kajtuś Czarodziej” pt. „Kajtuś lubi się zakładać”. Następnie dzieci mogły obejrzeć teatr pacynkowy do wybranego fragmentu. Podsumowaniem spotkania było wykonanie przez młodych widzów plakatu Kajtusia Czarodzieja.

XIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym

24.03.2012r. w gościnnej sali gimnastycznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu k. Zambrowa, odbyły się XIII  Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym zorganizowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem” oraz OSW w Długoborzu.

 

Wizyta przedstawiciela policjiZ okazji obchodów Roku Korczakowskiego, w internacie SOSW w Sokółce realizowany jest projekt edukacyjno-wychowawczy p.h. „Janusz Korczak - przyjacielem dziecka”. W ramach działań podjętych w związku z realizacją projektu, w dn. 20.03.2012 r. odwiedził nas przedstawiciel Komendy Policji w Sokółce p. Grzegorz Stasiełuk. Tematem spotkania było: „Jak reagować kiedy łamane są podstawowe prawa człowieka”. Pan policjant przypomniał i przybliżył uczniom podstawowe prawa człowieka. Wskazał też możliwe sposoby reagowania w sytuacjach kiedy są one łamane.

Obrazy newsów: pocztwka_szkolny.jpg

19.03.2012 r. w naszej szkole komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Zajczyk, p. Monika Mróz i p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko rozstrzygnęła szkolny etap wojewódzkiego konkursu plastycznego pt.: „Pocztówka wielkanocna ” ogłoszonego przez Zespół Szkół Nr 13  w Białymstoku.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż nabór kandydatów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wchodzących w skład Ośrodka na rok szkolny 2012/2013 prowadzony będzie do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym

- klasy I Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

- klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na kierunek: kucharz małej gastronomii

- klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. Kandydaci do tej klasy realizują przysposobienie do pracy w zakresie kucharstwa, stolarstwa i krawiectwa.

Zasady rekrutacji

29.02.2012 r. w gościnnej hali sportowej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, odbyły się II Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Badmintonie. Organizatorem był Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem” oraz Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim. Sześciu zawodników naszej szkoły pod kierunkiem p. D. Kozaczyńskiej i p. Ł. Buraka walczyło o jak najlepsze wyniki.

onkurs piosenki

22.02.12r. w naszym Ośrodku odbyła się XIV edycja wewnątrzszkolnego Konkursu Piosenki i Tańca: „Śpiewać każdy może”. Społeczność Ośrodka obserwowała zmagania  konkursowe uczniów, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w konkursie i prezentacji własnych umiejętności w kategorii: śpiew lub taniec. Repertuar był bardzo ciekawy, mogliśmy między innymi usłyszeć piosenki pt.: „Biorę urlop od Ciebie”, „Kołysanka dla nieznajomej”, „Kochałem”, „Nie daj się”, „Hej sokoły” i wiele innych. Podziwialiśmy prezentacje taneczne: układ „Wesołe dzieciaki z naszej paki”, sambę, taniec towarzyski w parze.