http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_127/dsc09452.jpg

10 czerwca 2013r. mÅ‚odzież z klasy I-II-III Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej SOSW w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… wychowawcy p. Bożeny Mróz uczestniczyÅ‚a w wycieczce do Muzeum SpoÅ‚ecznego Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim OÅ›rodku Kultury w SokóÅ‚ce. NaszÄ… wycieczkÄ™ oprowadzaÅ‚a pani przewodnik. OpowiadaÅ‚a bardzo przystÄ™pnie i barwnie.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/dsc_6019.jpg

W dniu 06.06.2013r. w BiaÅ‚ostockim OÅ›rodku Kultury odbyÅ‚ siÄ™ XIII Wojewódzki Konkurs Piosenki ph. „Åšpiewajmy razem”. Nasz wychowanek, uczeÅ„ ZSZ - Krzysztof Możejko za wykonanie utworu pt. „Zawsze tam gdzie Ty” otrzymaÅ‚ III nagrodÄ™ tj. „BrÄ…zowego Koguta” oraz dyplom.ByÅ‚ to debiut ucznia naszej placówki, dlatego też ta nagroda jest szczególnym wyróżnieniem. Wychowanek do konkursu przygotowywaÅ‚ siÄ™ pod opiekÄ… p. Z. Biernackiej i K. Dylewskiej.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_125/dsc09401.jpg

Dnia 05.06.2013roku uczniowie klasy II-IIIGU i I,III PdP pod opiekÄ… paÅ„: Lucyny Taudul, MaÅ‚gorzaty Zarachowicz i Marty Biedź udali siÄ™ na wycieczkÄ™ do stolicy województwa podlaskiego – miasta BiaÅ‚egostoku. Warto wiedzieć, że BiaÅ‚ystok uzyskaÅ‚ prawa miejskie prawdopodobnie w 1692 roku, do rozwoju miasta przyczyniÅ‚ siÄ™ przede wszystkim Jan Klemens Branicki i że w mieÅ›cie tym urodziÅ‚ siÄ™ twórca jÄ™zyka esperanto – Ludwik Zamenhof.

http://www.soswsokolka.pl/images/mms_img-1215415329.jpg

Uczniowie naszej placówki mogli obejrzeć w dniu 05.06.2013r. dziewiÄ…tÄ… premierÄ™ internetowego teatru TVP dla szkóÅ‚. ByÅ‚ niÄ… spektakl Teatru Ludowego w Krakowie „Przygody Arka Noego” zrealizowany wedÅ‚ug opowiadania MichaÅ‚a Rusinka. Widowisko w mini operowym ujÄ™ciu opowiada o potopie w krakowskim ZOO i ratowaniu zwierzÄ…t przez maÅ‚ego chÅ‚opca Arka, który zabiera je na ponton i wywozi w bezpieczne miejsce.

http://www.soswsokolka.pl/images/zawody_bia1.jpg

Dnia 4 czerwca 2013 roku na stadionie „Zwierzyniec” w BiaÅ‚ymstoku odbyÅ‚y siÄ™ XIV-te Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce, zorganizowane przez ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Nr 16 w BiaÅ‚ymstoku we wspóÅ‚pracy z BiaÅ‚ostockim OÅ›rodkiem Sportu i Rekreacji w BiaÅ‚ymstoku. W dwudziestu konkurencjach, w czterech kategoriach wystartowaÅ‚o okoÅ‚o 60 zawodników z oÅ›miu szkóÅ‚ i placówek specjalnych: SOSW DÅ‚ugobórz, SOSW SokóÅ‚ka, SOSW SuwaÅ‚ki, ZSSp. Bielsk Podlaski, ZSSp Łomża, SP Nr 11 w BiaÅ‚ymstoku, ZS 13 BiaÅ‚ystok i ZS 16 BiaÅ‚ystok.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_121/dsc09355.jpg

Rok 2013 zostaÅ‚ ogÅ‚oszony Rokiem Juliana Tuwima, w zwiÄ…zku z tym DzieÅ„ Humanistyczny poÅ‚Ä…czony z Dniem Książki poÅ›wiÄ™cony zostaÅ‚ sylwetce tego poety. Pod hasÅ‚em: „PociÄ…g do Tuwimowa”, w dniu 04.06.2013r. uczniowie pod kierunkiem paÅ„: Bożeny Daszuty  i Katarzyny Zalewskiej przygotowali przedstawienie ukazujÄ…ce twórczość poety skierowanÄ… do dzieci. W ciekawych aranżacjach zaprezentowali znane i lubiane utwory zachÄ™cajÄ…c do peÅ‚niejszego poznania wierszy autora.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_122/dsc09237.jpg

Zawodnicy: Anna Czarnomysa – ucz. kl. I GL, Monika Kieda – ucz. kl. I PdP, Renata Furman - ucz. kl. II PdP 28.05.2013r. podczas Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich  reprezentowali naszÄ… szkoÅ‚Ä™ biorÄ…c udziaÅ‚ w Mityngu Lekkoatletycznym pod Patronatem Dyrektora OSiR w SokóÅ‚ce. Start dziewczÄ…t w konkurencjach: bieg na 60 m., rzut piÅ‚eczkÄ…  palantowÄ…, skok w dal i Test Coopera udowodniÅ‚ ich silÄ™, hart ducha i umiejÄ™tność walki fair - play.

Obrazy: kredki.jpeg

Ponownie otrzymaliÅ›my wiadomość o wyróżnieniu pracy naszego ucznia Andrzeja Åšwietlickiego. Tym razem na XI MiÄ™dzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój PamiÄ™tnik” – pod hasÅ‚em „Portret z historiÄ… w tle”, objÄ™tym patronatem Prezydenta Miasta BiaÅ‚egostoku. Na konkurs zorganizowany przez GaleriÄ™ SleÅ„dziÅ„skich w BiaÅ‚ymstoku wpÅ‚ynęło aż 510 prac z 50 oÅ›rodków województwa podlaskiego, Litwy i BiaÅ‚orusi. Nasz wychowanek pracÄ™ technikÄ… linorytu wykonaÅ‚ pod kierunkiem p. Beaty Tur.

Obrazy: kredki.jpeg

25 maja 2013r. w Muzeum Ikon w SupraÅ›lu odbyÅ‚o siÄ™ podsumowanie i uroczyste wrÄ™czenie nagród VII edycji Ekumenicznego Konkursu „Matka Boża w Ikonie”.  Honorowy Patronat sprawowali: Ks. Abp Edward Ozorowski – Metropolita BiaÅ‚ostocki oraz Ks. Abp Jakub PrawosÅ‚awny Arcybiskup Metropolita BiaÅ‚ostocki i GdaÅ„ski. Organizatorami byli Klub  Inteligencji  Katolickiej w BiaÅ‚ymstoku i Muzeum Ikon w SupraÅ›lu (OddziaÅ‚ Muzeum Podlaskiego w BiaÅ‚ymstoku).

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_120/dsc09126.jpg25 maja 2013r.

Do szkolnej Å›wietlicy schodzÄ… siÄ™ goÅ›cie. SÄ… to mamusie, tatusiowie, babcie, rodzeÅ„stwo naszych uczniów. A okazja jest ważna: DZIEŃ RODZINY.

Godzina 10. Czas rozpoczynać.

Obrazy: kredki.jpeg

MiÅ‚o nam poinformować o kolejnym sukcesie w konkursie plastycznym naszego wychowanka Andrzeja Åšwietlickiego. Wykonana przez ucznia praca pod kierunkiem p. Beaty Tur otrzymaÅ‚a nagrodÄ™ w kategorii 15-21 lat w konkursie pt. „Krajbraz Polski - Tradycje, WspóÅ‚czesność, PrzyszÅ‚ość” zorganizowanym przez MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku. Sukces jest tym wiÄ™kszy, iż  na konkurs wpÅ‚ynęło aż 540 prac w 4 kategoriach wiekowych.