http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/dys1.jpg„Tak niedawno żeśmy się spotkali a juz pożegnania nadszedł czas …”

W środę, 26 czerwca 2013 roku w naszej szkole odbyła się pożegnalna dyskoteka dla uczniów kończących szkołę, która stwarzała doskonałą okazję, aby po raz ostatni wspólnie spędzić czas. Oprawę muzyczną zapewnili zaprzyjaźnieni z ośrodkiem członkowie zespołów disco polo. 

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0009_1.jpg

Uczniowie klas II – III GU i I,III PdP pod opieką wychowawców p. Lucyny Taudul i p. Małgorzaty Zarachowicz w roku szkolnym 2012/2013 trzykrotnie brali udział w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej.  11.01.2013 – „Sokółka moje miasto”, 13.03.2013 – „Tradycje wielkanocne”, 16.05.2013 – „Wiosna wokół nas”.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_130/5.jpg

W dniu 25.06.2013 grupa 33 wychowanków internatu SOSW brała udział w wycieczce szlakiem rękodzieła ludowego woj. podlaskiego, którą zorganizowała p. kierownik Beata.Tur. Szlak rękodzieła ludowego powstał w 1994r. z inicjatywy Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jego podstawowym celem jest ochrona najciekawszych pracowni rękodzielniczych kontynuujących wielowiekowe tradycje. Wiedzie on przez Czarną Wieś Kościelną, Zamczysk oraz Wasilówkę.

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0055.jpgW dniu 24.06.2013r uczniowie klasy II PdP (5 uczniów) wzięli udział w wyjściu do Sokólskiego Ośrodka Kultury, gdzie obejrzeli wystawę plastyczną pt.: „Prace plastyczne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce”. Na szczególną uwagę zasługiwały prace Krzysztofa Gieniusza; ich kolorystyka, przekaz artystyczny tematu i wrażliwość twórcy u wszystkich uczestników wzbudziły zachwyt.

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_ksia1.jpgDnia 20 czerwca 2013 roku uczennice naszej szkoły, tj.: Monika Matel ,Renata Furman, Monika Kieda  i Małgorzata Wysocka pod opieką pań Zuzanny Szarkowskiej – Czeczko i Marty Biedźwybrały się do w odwiedziny do przedszkolaków z  Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Sokółce. Główny cel wizyty stanowiło przeczytanie dzieciom przygotowanej wcześniej bajki pt.: „Jak pachną kolory?”. Ponadto przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zabawach.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_126/dsc09818.jpg

Dnia 19.06.2013 roku uczniowie klasy II PdP pod opieką p. Elżbiety Szomko i p. Zuzanny Szarkowskiej – Czeczko uczestniczyli w wycieczce do Poczopka. To wyjątkowe miejsce, gdzie można miło i przyjemnie spędzić czas. Przekonali się o tym Renata, Kamil, Wojtek, Paweł i Robert zwiedzając ścieżkę edukacyjną „Silvarium” poznali ekosystem leśny. Podczas bezpośredniej obserwacji obejrzeli Park Megalitów, Aleję Feng Shui, Galerię „Na skraju Puszczy” i hodowlę sów. W czasie odpoczynku zjedli kiełbaski samodzielnie upieczone przy ognisku. Pełni wrażeń i optymizmu wróciliśmy do ośrodka.

Obrazy: kredki.jpeg

W dniu 16 czerwca 2013 roku, w czasie obchodów „Dni Sokółki” uroczyście rozdano nagrody laureatom konkursu ph.: „Wiem, jak być bezpiecznym”, którego organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Sokółce oraz Burmistrz Sokółki. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu sokólskiego. Na konkurs wpłynęło 180 prac, spośród  których nagrodzono 12, w tym 3  były wykonane przez uczniów naszej szkoły, tj.: Mirosława Muciusia – ucz. kl II SPU, Ewę Kasiańczuk – ucz. kl VI SPL oraz Sylwię Gilewską - ucz. kl V SPU pod kierunkiem p. Beaty Boguszewskiej.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_129/dsc09746.jpg

Dnia 14.06.2013r. w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu: kucharz małej gastronomii. Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, tj. wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. W przemówieniu pożegnalnym pani dyrektor Marta Tolko-Kuziuta dziękowała absolwentom za wszystkie lata spędzone w szkole, gratulowała sukcesów, życzyła powodzenia w dalszym życiu i dalszej edukacji oraz zdania egzaminów zawodowych. Uczniowie z rąk wychowawcy p. Bożeny Mróz otrzymali świadectwa ukończenia szkoły zawodowej i nagrody książkowe.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_131/18.jpgDrugi dzień obchodów święta naszej szkoły miał miejsce dnia 13.06.2013 roku  na terenie zielonym przy ośrodku. Właśnie tam, już po raz kolejny odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia, pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka”, którego organizatorem była nasza szkoła. Punktualnie o godz. 10.00 p. kierownik internatu Beata Turp. Zyta Biernacka powitały bardzo serdecznie wszystkich zebranych, po czym przekazały głos prowadzącym, czyli ucz. Izabeli Matyskiel i ucz. Krzysztofowi Możejko.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_124/so10.jpg

Zgodnie z wieloletnią już tradycją również i w tym roku w dniu 12.06.2013r. uroczyście obchodziliśmy święto naszej placówki. Uroczystość rozpoczęła się apelem organizacyjnym przed tablicą naszego Patrona Janusza Korczaka, zainicjowanym przez p. kierownik B. Tur, a następnie cała społeczność szkolna pod przewodnictwem pocztu sztandarowego wyruszyła na msze św. w intencji pracowników, kadry i wychowanków, do parafialnego kościoła p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Osiedlu Zielonym, oraz do Cerkwi Prawosławnej p.w. Aleksandra Newskiego.

http://www.soswsokolka.pl/images/spb.jpg

W dniu 11 czerwca 2013 roku społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, już po raz piaty, została włączona w obchody DNIA BEZ PRZEMOCY. Jego celem - jak co roku, jest integrowanie uczniów i prezentowanie  im, poprzez aktywne działanie, pozytywnych wzorców zachowań oraz budowanie pozytywnych relacji w szkole i propagowanie idei szkoły wolnej od przemocy.